بررسی تطبیقی آیین نامه و راهبرد نظامی
کد مقاله : 1042-DAFOOS
نویسندگان:
شهاب شریفی *
داعا/ رئیس گروه مدیریت راهبردی
چکیده مقاله:
شهاب شریفی
چکیده
«مفاهیم بلوک‌هایی هستند که ساختمان دانش به‌وسیله آنها ساخته می‌شود. یک مفهوم، یک کلمه(واژه) یا مجموعه‌ای از کلمات است که معنایی از طریق آنها انتقال داده می‌شود. مفاهیمی وجود دارند که از هرگونه شرایط زمانی و مکانی خاص مستقل هستند و به توصیف موجودیت‌های غیرقابل مشاهده می‌پردازند. اینگونه مفاهیم را مجرد یا نظری گویند. اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، تشخیص مفاهیم نظری و تجربی است. این تشخیص به این دلیل ضروری است که هرکدام از این دو دسته مفهوم، وظایف مختلفی در توسعه و گسترش دانش دارند. ابهام در گسترش دانش، ناشی از به‌کار بردن این مفاهیم به‌صورت غلط است. از آنجا که مطالعات تطبیقی به‌عنوان بدیلی برای تحقیقات تجربی در محیط‌هایی که امکان دستکاری در متغیرها را نمی‌دهد، جایگاه مناسبی را پیدا کرده است، این تحقیق قصد دارد از طریق یک بررسی تطبیقی، شناختی به نسبت دقیق از آیین‌نامه و راهبرد نظامی به‌دست آورد تا از مسیر یافته‌های آن، در سطح کلان نیروهای مسلح، بهره‌برداری لازم برای تدوین آیین‌نامه و راهبرد نظامی به‌عمل آید. در این رابطه، نقطه‌نظرات اندیشمندان علوم راهبردی نظامی در رابطه با عوامل و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آیین‌نامه و راهبرد نظامی به روش کتابخانه‌ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفت و وجوه اشتراک و افتراق این دو مفهوم مشخص گردید.
کلیدواژه ها:
آیین نامه، راهبرد، راهبر نظامی، بررسی تطبیقی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است