1- در هنگام ذخیره نمودن اطلاعات در بخش ثبت نام، سامانه درخواست وارد نمودن مجدد شماره تلفن را می‌دهد، راه‌کار چیست؟

1- در هنگام ذخیره نمودن اطلاعات در بخش ثبت نام، سامانه درخواست وارد نمودن مجدد شماره تلفن را می‌دهد، راه‌کار چیست؟ up

با عرض سلام

 

لطفا هنگام وارد نمودن شماره تلفن، دقت نمایید که اعداد انگلیسی وارد شوند. با تشکر