بررسی جایگاه آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در گسترش و ترویج اخلاق اسلامی با تمرکز بر اخلاق نظامی امام علی (ع)
کد مقاله : 1044-DAFOOS
نویسندگان:
علی اصغر هادی *1، علی خلیل آبادی2
1ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی منطقه پدافند هوایی شمالشرق امام رضا (ع)
2جانشین منطقه پدافند هوایی شمالشرق امام رضا (ع)
چکیده مقاله:
به کارگیری اخلاق و رفتار حسنه در تمامی سازمان‌های کشور می‌‎بایست به عنوان یکی از اصول اولیه در نظر گرفته شود. اغلب جهت ایجاد این هماهنگی در میان کارکنان نیاز به تدوین قوانین و مقررات جامع و دقیق می‌باشد. سازمان نیروهای مسلح به عنوان یکی از وسیع ترین سازمان‌های در حال فعالیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از منظر تعداد پرسنل و نیرو می‌باشد. آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح به عنوان مرجع این قوانین و مقررات در نیروهای مسلح به شمار می‌رود. از آن جا که پیاده سازی اخلاق اسلامی در سازمان‌ها حیاتی به نظر می رسد، با توجه فرمایشات و دیدگاه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه به بررسی بندهایی از آیین نامه نیروهای مسلح خواهیم پرداخت که در جهت شکل گیری رفتار اخلاقی بر مبنای اسلام در تمامی سطوح سازمان کوشیده‌اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، قوانین و کتب، منابع الکترونیکی و وبگاه‌ها، در ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات و در ادامه بر آن است به بررسی دقیق‌تر موارد موجود در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح از لحاظ همخوانی با اخلاق اسلامی بپردازد.
کلیدواژه ها:
آیین نامه انضباطی، اخلاق اسلامی، اخلاق نظامی، نیروهای مسلح، نهج البلاغه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است