تبیین نقش آیین‌نامه‌ها در ایجاد سامانه آمادوپشتیبانی مطمئن
کد مقاله : 1013-DAFOOS-FULL
نویسندگان:
محسن فضائلی مقیمی *1، نادر رمضانخانی2
1اتوبان بسیج- بلوار هجرت- شهرک شهید بهشتی(قصر فیروزه 2)- یلوک 36 - طبقه2 -واحد 2
2معاونت آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی آجا-رئیس دایره ساختار و استانداردهای
چکیده مقاله:
ارتش ج.ا.ایران به‌عنوان یک مجموعه قانونمند و برخوردار از انضباطی قوی، همواره بر اساس اصول و معیار و الگوهای تجربه‌شده حرکت نموده و با جلوگیری از اتلاف منابع و امکانات، حتی‌الامکان موجبات بهره‌برداری حداکثری از منابع موجود را فراهم آورده‌اند. در طول تاریخ، پیروزی‌ها و شکست‌های بسیاری از جنگ‌ها باوجود و یا عدم وجود قدرت و قابلیت‌های لجستیک به‌دست‌آمده است. جنگ امروز در حقیقت جنگ میان سامانه‌های پشتیبانی است. پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های آمادوپشتیبانی ایجاب می‌کند که همواره برآورد دقیق از وضعیت موجود تهیه تا بر اساس آن تصمیمات درست اتخاذ گردد. تأمین و واگذاری به‌موقع و باکیفیت آب و غذای سربازان در خط صفر مرزی، تأمین قطعات ایمن وسایل پرنده در راستای حاضر بکاری آن‌ها، برقراری سامانه نگهداری مطمئن جهت پروژه‌های مختلف موجود در آجا ازجمله مأموریت‌هایی است که از طریق اعمال نظارت ستادی، ارائه خط‌مشی‌های لازم، هدایت نیروها و... توسط سامانه آمادوپشتیبانی ارتش ج.ا.ا از طریق تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه اعمال می‌گردد. لذا نقش آیین‌نامه‌های آمادوپشتیبانی در آجا به دلیل گستردگی وظایف، پراکندگی یگان‌ها در اقصی نقاط میهن اسلامی، حجم وسیع اقلام موجود در آجا، تنوع تجهیزات و لزوم نظارت‌های لازم، ارائه خط‌مشی‌های ستادی صحیح و هدایت و راهنمایی‌های به‌موقع جهت بالا رفتن وضعیت حاضر بکاری و جلوگیری از فرسودگی زودهنگام وسایل و تجهیزات به نحو مطلوب و تدارک به هنگام اقلام آمادی، به‌منظور تحقق وظایف و مأموریت‌های محوله باکیفیت و دقت لازم و همچنین در اسرع وقت و ایجاد سامانه مطمئن آمادوپش، امری ضروری و بااهمیت می‌باشد.
کلیدواژه ها:
آیین‌نامه، خط‌مشی‌ها، آمادوپشتیبانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است