موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1065-DAFOOS آسیب شناسی تدوین دکترین و آئین نامه ها در نیروهای مسلح مهدی علی نژاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1045-DAFOOS الزامات تدوین آیین‌نامه‌ها برای اِعمال قدرت نظامی آجا حمید حسن پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1042-DAFOOS بررسی تطبیقی آیین نامه و راهبرد نظامی شهاب شریفی مقاله پذیرفته شده است
4 1044-DAFOOS بررسی جایگاه آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در گسترش و ترویج اخلاق اسلامی با تمرکز بر اخلاق نظامی امام علی (ع) علی اصغر هادی، علی خلیل آبادی مقاله پذیرفته شده است
5 1022-DAFOOS بررسی رابطه مدیریت دانش و تدوین آیین نامه و نظامات و دستورالعمل ها سعید ضرغامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1054-DAFOOS بررسی و شناخت ماهیت آیین نامه های نیروهای مسلح در اندیشه دفاعی معنی‌گرا عباس حشمتی علمداری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1003-DAFOOS-FULL (R1) تبیین چگونگی تدوین آیین‌نامه و وجوه افتراق و اشتراک با رهنامه و راهبرد احمد طهری، عنایت اله مومنی مقاله پذیرفته شده است
8 1033-DAFOOS تبیین ضرورت بازنگری آئین‌نامه‌های انضباطی و مراسم و احترام‌های نظامی کیومرث مولادوست مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1025-DAFOOS (R1) تبیین ماهیت و ویژگی‌های ره‌نامه‌های نظامی مهرداد بخشنده سلامت مقاله پذیرفته شده است
10 1034-DAFOOS تبیین مفهوم و انواع راهبرد نظامی در مدیریت راهبردی نظامی، از منظر قرآن کریم در راستای تدوین آیین‌نامه پرویز ضیغمی نژاد، مجید رجب پور مقاله پذیرفته شده است
11 1013-DAFOOS-FULL تبیین نقش آیین‌نامه‌ها در ایجاد سامانه آمادوپشتیبانی مطمئن محسن فضائلی مقیمی، نادر رمضانخانی مقاله پذیرفته شده است
12 1007-DAFOOS-FULL (R1) تدوین آیین‌نامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعمال مدیریت جهادی سید رضا پرواس مقاله پذیرفته شده است
13 1047-DAFOOS تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی بر اساس دکترین دفاعی و امنیتی با تاکید بر اسناد بالادستی فرامرز عزیزی، غلامرضا جدیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1064-DAFOOS حقوق‌اداری و علوم‌اداری: بیان تفاوتها، شباهتها و رابطه آنها حسین رشیدی راد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1067-DAFOOS رتبه بندی چالش های پیش روی در تدوین آیین نامه های ستاد نیرو های مسلح به روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی AHP و ارائه راهکار برای مرتفع نمودن آنها احمد تهرانی گوهر، محمد عامری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1008-DAFOOS-FULL روش صحیح تدوین و بازنگری آیین‌نامه با توجه به سایر تحقیقات سید رضا پرواس مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1038-DAFOOS سنجش میزان اطلاعات اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) از آئین‌نامه‌ها (ماهیت، مفاهیم، انواع و کاربرد آن در نیروهای مسلح) فریدون عبدی، بهروز دولتشاه مقاله پذیرفته شده است
18 1048-DAFOOS شاخص‌سازی جهت ارزیابی آیین‌نامه‌های تدوین شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیرضا نریمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1031-DAFOOS (R1) شناسایی مؤلفه های مؤثر در تدوین آیین نامه های نظامی میلاد بیاری، علیرضا نریمانی مقاله پذیرفته شده است
20 1063-DAFOOS شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تدوین آیین‌نامه‌های نظامی میلاد بیاری، علیرضا نریمانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1068-DAFOOS مقدمه ای بر استاندارد سازی تدوین آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول آیین نامه نویسی داود علیزاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
22 1053-DAFOOS واکاوی کیفیت انجام فرایند تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا با نگاه آینده‌پژوهی مهرداد اسکندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است