موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1044-DAFOOS بررسی جایگاه آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در گسترش و ترویج اخلاق اسلامی با تمرکز بر اخلاق نظامی امام علی (ع) علی اصغر هادی، علی خلیل آبادی مقاله پذیرفته شده است
2 1033-DAFOOS تبیین ضرورت بازنگری آئین‌نامه‌های انضباطی و مراسم و احترام‌های نظامی کیومرث مولادوست مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1034-DAFOOS تبیین مفهوم و انواع راهبرد نظامی در مدیریت راهبردی نظامی، از منظر قرآن کریم در راستای تدوین آیین‌نامه پرویز ضیغمی نژاد، مجید رجب پور مقاله پذیرفته شده است
4 1013-DAFOOS-FULL تبیین نقش آیین‌نامه‌ها در ایجاد سامانه آمادوپشتیبانی مطمئن محسن فضائلی مقیمی، نادر رمضانخانی مقاله پذیرفته شده است
5 1008-DAFOOS-FULL روش صحیح تدوین و بازنگری آیین‌نامه با توجه به سایر تحقیقات سید رضا پرواس مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1038-DAFOOS سنجش میزان اطلاعات اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) از آئین‌نامه‌ها (ماهیت، مفاهیم، انواع و کاربرد آن در نیروهای مسلح) فریدون عبدی، بهروز دولتشاه مقاله پذیرفته شده است
7 1037-DAFOOS مدیریت جهادی در تدوین دکترین‌های عملیاتی نیروهای مسلح با توجه به شرایط اقتصادی بهرام رضایی، سیدرضا پرواس مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است